خبرگزاری محار - حمله مشایخی به انتظامی: جلوی شهبانو تنبک می‌زد!