خبرگزاری محار - اعلام زمان آخرین تمرین پرسپولیس و الاهلی در جلسه هماهنگی پیش از بازی