خبرگزاری محار - حضور دختر خردسال با شعار یار دیرین ، سنگ زیرین در مراسم نامگذاری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی

حاشیه نگاری مراسم نامگذاری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی

حضور دختر خردسال با شعار یار دیرین سنگ زیرین در مراسم نامگذاری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی
شناسه خبر : 1778 -

به گزارش محار نیوز : در مراسم نامگذاری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی که عصر جمعه 27 مرداد ماه برگزار شد شخصیت های مهم سیاسی و اجرایی کشور و اعضای شورای چهارم شهر تهران حضور داشتند.

محا رنیوز : در این میان حضور دخترک خردسالی که با شعار یار دیرین رهبری و امام ، سنگ زیرین آسیاب و نظام نظر حضار را به خود جلب کرد.


حضور دختر خردسال با شعار یار دیرین سنگ زیرین در مراسم نامگذاری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی
حضور دختر خردسال با شعار یار دیرین سنگ زیرین در مراسم نامگذاری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی
حضور دختر خردسال با شعار یار دیرین سنگ زیرین در مراسم نامگذاری بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی
  • :
عضویت در کانال تلگرام محار نیوز
ارسال نظر :