خبرگزاری محار - هر آمدنی ، رفتی نیز بدنبال دارد. تودیع و معارفعه یکی از روئسای ادارات خارگ.

خداحافظی یک مدیر دلسوز

هر آمدنی رفتی نیز بدنبال دارد. تودیع و معارفعه یکی از روئسای ادارات خارگ.
شناسه خبر : 384 -

به گزارش مهار نیوز : خبر نگار مهار نیوز خبر از تودیع یکی از مدیران ادارات خارگ و معارفه مدیر جدید خبر داد.

به گزارش مهار نیوز : خبرنگار مهار نیوز خبر از تودیع یکی از مدیران ادارات خارگ و معارفه مدیر جدید خبر داد.

به گزارش مهار نیوز : بر این اساس یکی از روئسای ادارت خارگ طی 24 ساعت آینده تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهار نیوز روز دوشنبه 3 آبان ماه سال 1395 با حضورمدیران استانی از خدمات ارزنده مدیر فعلی تجلیل و پس از تودیع ایشان مدیر جدید این دستگاه منصوب خواهد شد.

خبر های بعدی در این خصوص متعاقبا به اطلاع خوانندگان خواهد رسید.


  • :
عضویت در کانال تلگرام محار نیوز
ارسال نظر :