خبرگزاری محار - گزارش تصویری از خادمین موکب عزیز زهرای جزیره خارگ مستقر در عمود 527