خبرگزاری محار - آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی / گزارش تصویری

آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
شناسه خبر : 775 -

پس از اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی، مراسم تشییع به سمت حرم مطهر امام خمینی(ره)، آغاز شد.

مردم قدرشناس ایران اسلامی با حضور در دانشگاه تهران برای وداع با یار دیرین امام خمینی (ره) و رهبری و همسنگر نهضت اسلامی برای وداع با آیت الله هاشمی رفسنجانی اماده می شوند.

اطراف دانشگاه تهران مملون از مردم قدرشناسی است که امده اند تا بگویند قدرشناس خدمتگزاران خود هستند و مراسم وداع با رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را به تجلی وحدت ملی تبدیل کنند.

پوسترها و عکس های آیت الله هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری زینت بخش خیابان های منتهی به دانشگاه تهران است.

پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از اقامه نماز به سمت مرقد مطهر امام خمینی (ره) تشییع و در جوار یار دیرین خود به خاک سپرده خواهد شد.


آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی گزارش تصویری
  • :
عضویت در کانال تلگرام محار نیوز
ارسال نظر :