خبرگزاری محار - شورای شهر دروازه تمدن و توسعه

شورای شهر دروازه تمدن و توسعه
شناسه خبر : 974 -

تا زمانی که فکر چشم بسته و با سفارش و تطمیع رای و تازمانی که سطح توقع ما پایین است و انتخابها بر اساس معیارهای غیر اخلاقی و غیر علمی و سنتی طراحی شده باشد رسیدن به توسعه همه جانبه و متوازن امکان پذیر نیست که به نظر میاید برای رفع این نقیصه باید به افق و آینده دانش بنیان مبتنی بر پیشرفت و توسعه نگریست تا روشنایی را بتوان بهتر دید و مسیر توسعه را بیشتر فراهم کرد .

با گسترش روند شهرنشینی و تمرکز جمعیت در شهرها به ویژه پس از انقلاب صنعتی مسایل جدیدی در روند توسعه شهری مطرح گردید . این روند توسعه در شهرها تا سال 1960 ادامه داشت و افزایش جمعیت در شهرها مسایل و مشکلات شهری را به تدریج نمایان کرد و از این مقطع بود که ما شاهد ظهور و بروز شوراهای شهری به شکل نوین و امروزی آن بودیم . 

انتخابات شوراها یکی از نماد مردم سالاری دینی است که مردم از این طریق و ایجاد پارلمان محلی فرایند رشد و توسعه شهرشان را ترسیم میکنند . علل و متغییرهای زیادی در هر جامعه برای توسعه وجود دارد که بعضی از اینها در همه جای دنیا مشترک است و بعضی نیز بر اساس شرایط و مقتضیات میتواند متفاوت باشد .  به هر حال  شوراها نقش مهم در توسعه و پیشرفت جامعه دارند که اگر جامعه ای خود را به آن به شکل علمی و راهبردی مجهز کرد با سرعت بیشتری میتواند موتور توسعه شهر و روستا را بچرخاند . 

اما متاسفانه امروزه در کشورهایی جهان سوم و در حال توسعه به این مهم یعنی شورای شهر به عنوان عامل توسعه نگاه نشده یا احتمالا بسیار کمرنگ توجه شده است . 

به نظر میاید امروز افت خودبزرگ بینی ،گرایشات سیاسی ،لابی ، دوست نگری ،طایفه گرایی ، نوکری خواص ، سینه چاکی در سورهای شبانه و ازمونهای مجازی بجای حقیقی  جای خود را به تخصص و مهارت و دانش در انتخاب کاندیداها در شوراها داده است . در حالی که در جوامع توسعه یافته اولین مسیر توسعه خود را انتخاب افراد باسواد و باتجربه در زمینه های مختلف توسعه شهری  می دانند . 

تا زمانی که فکر  چشم بسته و با سفارش و تطمیع رای و تازمانی که  سطح توقع ما پایین است و انتخابها بر اساس معیارهای غیر اخلاقی و غیر  علمی و سنتی طراحی شده باشد  رسیدن به توسعه همه جانبه و متوازن امکان پذیر نیست که به نظر میاید برای رفع این نقیصه باید به افق و آینده دانش بنیان مبتنی بر پیشرفت و توسعه  نگریست تا روشنایی را بتوان بهتر دید و مسیر توسعه را بیشتر فراهم کرد . 

به هر حال  در شهرهای موفق مردم سطح توقع و خواسته هایشان نسبت به وضع موجود بسیار  بالاست و مطالبه گر و حقوق شهروندی را میدانند و البته  اتفاقا  اصحاب رسانه هم که نقش روشنگری دارند به کمک آنها می آیند و زمینه انتخاب اصلح را بدون جانبداری از کاندیدای خاص فراهم می کنند .  بعبارتی باید هر چهار سال با معرفی  یک  رابین هود و شوالیه باحنا ورنگ ولعاب توسعه زمینه پیشرفت دیار را تسریع  کنیم. 

بیاییم از گذشته درس گیریم و عبرت و از حماقت و انتخابها چشم بسته دست برداریم و سعی کنیم در روشنگری مردم و نهادینه کردن امر مطالبه گری مردم برای  اشفتگی خواب و قیلوله مدیران و اعضای شورای شهر ناکارامد کمک کنیم. 

هر چند در این مسیر نیاز مبرم به  وعاظ ، دانشگاهیان ، سیاسیون علمی نه ابزاری ، تریبون داران،  اصحاب رسانه ، تحلیل گران و افراد مطالبه گر نیاز میباشد  و بدانیم که همه وظیفه داریم در مسولیتهای فردی و اجتماعی چنان  انتخاب کنیم که پیشرفت و توسعه ایینه تمام نمای فرا روی ما باشد .


  • :
عضویت در کانال تلگرام محار نیوز
ارسال نظر :