خبرگزاری محار

به گزارش مهار نیوز : گراوند معاون سیاسی استاندار بوشهر در سفر یک روزه خود به خارگ قبل از ترک خارک در منزل مادر شهید شنویی با مادر شهید و دیگر اعضای خانواده ایشان دیدار کرد.

به گزارش مهار نیوز : امروز پنجشنبه 30 دی ماه به مناسبت چهلمین روز در کذشت ناخدا بریم سیبی مجلس ختمی در جزیره از سوی خانواده ایشان برگزار شد.