خبرگزاری محار  - پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی  - از ساعت 11  (1395/12/08 ) تا ساعت 11 (1395/12/09 )
پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت ۱۱ (۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ) تا ساعت ۱۱ (۱۳۹۵/۱۲/۰۹ )
پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی و دریایی استان از ساعت ۱۱ مورخ ۹۵/۱۲/۰۸

شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جوی و دریایی استان در اکثر ساعات می باشد هر چند طی ساعاتی از روز اندکی بر سرعت جریانات شمالی افزوده خواهد شد٫همچنین طی این مدت گاهی در ارتفاعات و نواحی جنوبی استان بر مقدار ابرها افزوده می شود و بارش خفیف و پراکنده باران دور از انتظار نیست٫ بر این اساس:

پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: کمی تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و در طول روز گاهی وزش باد٫
جهت باد: شمال تا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت ٫

پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: شمال تا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت ٫
ارتفاع موج : ۳۰ تا ۹۰ سانتی متر ٫
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت ۰۳:۲۳دقیقه بامداد ، مد اول ساعت ۰۹:۴۱، جزر دوم ساعت ۱۴:۴۰و مد دوم دریا ساعت ۲۱:۰۰دقیقه خواهد بود ٫