خبرگزاری محار  - پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی  - از ساعت 11  (1396/02/08 ) تا ساعت 11 (1396/02/09 )
پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت ۱۱ (۱۳۹۶/۰۲/۰۸ ) تا ساعت ۱۱ (۱۳۹۶/۰۲/۰۹ )
پیش بینی۲۴ ساعته وضعیت جوی و دریایی استان از ساعت ۱۱ مورخ ۰۸/۰۲/۹۶
شرایط سینوپتیکی: همانطور که انتظار می رفت با توجه به کاهش سرعت وزش باد، از ارتفاع موج دریا نیز در سواحل استان کاسته شده است٫ ضمن اینکه با توجه به عبور امواج کوتاه و کم دامنه ناپایدار، افزایش ابر همراه با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد وبرق در برخی نقاط استان دور از انتظار نمی باشد٫ بر این اساس:
پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط افزایش ابر و احتمال رگبار خفیف و پراکنده باران و رعدو برق٫
جهت باد: غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۶ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت٫
پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۶ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت٫
ارتفاع موج: ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر گاهی تا ۹۰ سانتی متر
فردا زمان: جزر اول دریا ساعت ۰۳:۳۷ دقیقه بامداد ، مد اول ساعت ۱۰:۰۳ ، جزر دوم ساعت ۱۷:۰۸ دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۲۳:۱۵ دقیقه خواهد بود ٫