خبرگزاری محار - بولتن پیش بینی روزانه - از ساعت 11 امروز (1396/04/08 ) تا ساعت 11 فردا به وقت محلی (1396/04/09 )
بولتن پیش بینی روزانه
از ساعت ۱۱ امروز (۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ) تا ساعت ۱۱ فردا به وقت محلی (۱۳۹۶/۰۴/۰۹ )
شرایط سینوپتیکی : بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی وضعیت جوی و دریایی، و افزایش دما و رطوبت هوا ( شرجی) طی ۴۸ساعت آینده می باشد٫ بر این اساس:
پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی٫
جهت باد: متغیر غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۲ کیلومتر در ساعت
پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: متغیر غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۲کیلومتر در ساعت
ارتفاع موج: ۳۰ تا ۶۰ گاهی تا ۹۰ سانتیمتر ٫
فردا زمان: مد اول دریا ۲۵: ۰۲بامداد، جزر اول دریا ۰۶:۲۱بامداد ، مددوم ساعت ۱۲:۲۶و جزر دوم دریا ساعت ۱۹:۵۹خواهدبود٫