خبرگزاری مهار  - بولتن پیش بینی  5 روزه جوی استان - از تاریخ 1395/11/04  به مدت پنج روز
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1395/11/04 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط غیر ساحلی مه صبحگاهی و در دیگر نقاط وزش باد
آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی
آسمان صاف تا کمی ابری در برخی نقاط وزش باد
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و افزایش ابر
آسمان ابری همراه با وزش باد شدید، گرد و خاک در برخی نقاط احتمال رگبار پراکنده باران
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
شمال شرقی- جنوب شرقی از امشب شمال غربی 14-38 گاهی تا 46
شمال غربی 18-46
شمال- شمال غربی 14-36 و از بعد از ظهر 30-08
متغیر غالبا شمال غربی- جنوب غربی و از اواخر وقت جنوب شرقی 08-28 و از اواخر وقت 38-14
جنوب شرقی در اواخر وقت در شمال استان متغیر 25-54