خبرگزاری محار  - بولتن پیش بینی  5 روزه جوی استان - از تاریخ 1395/12/09  به مدت پنج روز
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1395/12/09 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی
آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی
آسمان ابری در برخی نقاط همراه با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد.
آسمان نیمه ابری تا تمام ابری در برخی نقاط بارش پراکنده باران.
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
شمال غربی - جنوب غربی 08-30
شمال غربی- جنوب غربی 08-30
شمال غربی- جنوب غربی 08-28
شمال و مرکز استان: جنوب غربی- جنوب شرقی و در جنوب استان: متغیر بتدریج شمال شرقی- جنوب شرقی 10-32 گاهی تا 40
جنوب شرقی- جنوب غربی بتدریج شمال غربی 08-32