خبرگزاری محار - پیش بینی وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
پیش بینی دریایی ۳۶ ساعته استان بوشهر
از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب غربی تا جنوب شرقی جنوب غربی تا جنوب شرقی از اواخر شب شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 14-36/50 14-36/50 10-34
ارتفاع موج (cm) 60-120/180 60-120/180 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی تا جنوب غربی جنوب شرقی تا جنوب غربی از امشب شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 14-38گاهی تا بیش از 50 14-38گاهی تا بیش از 50 10-34
ارتفاع موج (cm) 60-120/180 60-120/180 30-90
دید افقی(km) 3-7 4-8 4-8
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی - جنوب غربی جنوب شرقی - جنوب غربی از امشب شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 14-36/50 14-36/50 14-38/44
ارتفاع موج (cm) 60-120/180 60-120/180 90-180
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شرقی- جنوب شرقی جنوب شرقی تا جنوب غربی از امشب شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 14-36/50 14-36/50 16-40/48
ارتفاع موج (cm) 60-120/180 60-120/180 90-180
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی - جنوب غربی شرقی- جنوب شرقی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 14-36 14-36 16-44/بیش از 54
ارتفاع موج (cm) 60-120 60-120 90-180/210
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی- شرقی شمال شرقی- جنوب شرقی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 14-36 14-36 16-44/بیش از 54
ارتفاع موج (cm) 60-120 60-120 90-180/210
دید افقی(km) 5-10 4-9 4-9