خبرگزاری محار - پیش بینی وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
پیش بینی دریایی ۳۶ ساعته استان بوشهر
از تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-32 8-30 8-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-32 8-32 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-34 8-34 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-34 8-32 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-10 4-10 4-10
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-34 8-32 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-9 4-9 4-9
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی متغیر
سرعت باد (km/h) 8-32 8-32 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-10 4-10