خبرگزاری مهار  - پیش بینی وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
پیش بینی دریایی خلیج فارس
از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
1 - منطقه 1: عرض جغرافیایی 29 درجه تا 30.5 درجه شمالی ( بندر گناوه, بندر ماهشهر, بندر دیلم, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره شیف, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال- شمال غربی شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 14-36 گاهی تا 40 14-36 14-36 گاهی تا 40
ارتفاع موج (cm) 60-120 گاهی تا 150 90-150 90-150
دید افقی(km) 6-10 6-10 6-10
2 - منطقه 2: عرض جغرافیایی 28 درجه تا 29 درجه شمالی ( بندر بوشهر, بندر دلوار, بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال - شمال غربی شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 14-36 16-44 16-44
ارتفاع موج (cm) 60-120از ظهر 180-90 90-180 گاهی تا 210 120-210
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
3 - منطقه 3: عرض جغرافیایی 27 درجه تا 28 درجه شمالی ( دماغه خان, بندر دیر, بندر طاهری, بندر عسلویه, نخل تقی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال- شمال غربی شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 14-36 بتدریج تا 44 18-44 18-46
ارتفاع موج (cm) 30-9 بتدریج 180-90 120-210 120-210
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
4 - منطقه 4: عرض جغرافیایی 26درجه تا 27 درجه شمالی ( جزیره کیش, جزیره هندرابی, جزیره سیری, جزیره قشم, جزیره ابوموسی, بندر لنگه, بندر عباس )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- جنوب شرقی متغیر غالبا شمال شرقی شمال شرقی بتدریج شمال غربی
سرعت باد (km/h) 06-28 06-28 06-30
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 گاهی تا 90 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
5 - کشور ( امارات متحده عربی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب- جنوب غربی جنوب غربی- شمال غربی شمال غربی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 12-36 گاهی تا 40 12-36 10-36
ارتفاع موج (cm) 30-60 بتدریج 120-60 90-180 90-180
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
6 - کشور ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال- شمال غربی شمال غربی شمال- شمال غربی
سرعت باد (km/h) 14-36 16-38 16-38
ارتفاع موج (cm) 60-120 بتدریج 150-90 90-150 90-180
دید افقی(km) 6-10 6-10 6-10